Спринт

Sprint
Зохиолч Кнапп, Зерацки, Ковиц нарын адилаар танд ч гэсэн бүтээмжээ сайжруулах хүсэл төрдөг биз ээ. Бид үйлдлүүдээ хянах, ямарваа ажлыг хийх хамгийн зөв цагийг тодорхойлох, бүтээлч байх “онгод орсон” үеэ мэдэх, хийх ажлын жагсаалт гаргах тоолж баршгүй олон аргыг судалсан байдаг.

Багуудаас бүрдсэн баг

Team of Teams
XXI зууныг ойлгож мэдрэхийн тулд сэтгэлгээний шинэ моделийг хэрэглэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна.

Хамгийн чухлыг хэмж

Measure What Matters
Соёл бол “багц үнэ цэн, итгэл үнэмшил мөн компанийн ажиллах арга барилд дассан байх”-ыг хэлж байгаа юм.

Ангалыг хөндлөн гарахуй

Crossing The Chasm
Технологийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад олон зүйлийг авч үзэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь Эхэлж хэрэглэгчдээс Анхдагч олонх руу шилжих стратеги бөгөөд энэ нь таныг зах зээл дэх бараг бүх хүнээс өөрөөр сэтгэхийг шаардана.

ТӨГC КОМПАНИ БҮТЭЭХ НУУЦ

Built to Sell: Creating a Business That Can Thrive Without You
Ихэнх бизнес эрхлэгч илүү эрх чөлөөтэй ажиллах, цагийн хуваарьт баригдалгүй амьдрах, хүссэн хэмжээний мөнгөтэй болох, эцэст нь хөдөлмөрийнхөө…

Э-ТӨӨРӨГДӨЛ. ЭРГЭН ИРСЭН НЬ

The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It
Зохиогч энэхүү номоороо бизнесийн бүхий л үе шатаар, бизнесийн бага наснаас, өсвөр насны хүндрэл бэрхшээл, насанд хүрэх үе буюу жинхэнэ бизнесийн төлөвт хүртэл дагуулан замчилж, бүх амжилттай бизнесийн явж ирсэн замыг нээж өгөх бөгөөд франчайз байх эсэхээс үл хамааран ямар ч бизнест франчайзын зарчмуудыг хэрхэн хэрэглэхийг харуулахыг зорьсон.