Зохиолч: Маркус Бакинхэм, Көрт Коффман (Marcus Buckingham, Curt Koffman)

Эхлээд, бүх дүрмийг зөрч

First, Break All The Rules
Компанийн өрсөлдөх чадамж нь авьяастай, чадварлаг ажилтнуудыг олж, компанидаа үлдээх чадвараас хамаарна гэдгийг сүүлийн 20 жилд менежерүүд ухаарчээ. Тухайн хүн ямар ч ажил хийдэг байсан хамгийн үнэ цэнтэй хөрөнгө нь хоёр чихнийх нь хооронд буюу ур чадварт нь байдгийг тэд ойлгож эхэлсэн юм.

Компанийн өрсөлдөх чадамж нь авьяастай, чадварлаг ажилтнуудыг олж, компанидаа үлдээх чадвараас хамаарна гэдгийг сүүлийн 20 жилд менежерүүд ухаарчээ. Тухайн хүн ямар ч ажил хийдэг байсан хамгийн үнэ цэнтэй хөрөнгө нь хоёр чихнийх нь хооронд буюу ур чадварт нь байдгийг тэд ойлгож эхэлсэн юм.

Тэгвэл авьяаслаг, чадварлаг ажилтныг менежер хүн хэрхэн татаж, ажилд нь үлдээх ёстой вэ? Маркус Бакинхэм, Көрт Коффманы үзэж буйгаар тэд Эхлээд, Бүх дүрмийг эвдэх ёстой аж. Ингээд шилдэг менежерүүд юуг өөрөөр хийж байгааг олж мэдэхийн тулд юуг эвдэх ёстойг олж мэдэцгээе.

Хичээл 1: Тодорхойлогч 12

Бакинхем, Коффман хоёр шилдэг менежерүүдтэй ярилцах, мундаг компаниудыг судлах ажилд ихээхэн цаг хугацаа зарцуулснаар ажлын төгс орчин ямар байдгийг олж мэдэхийг хичээжээ. Тэд юу олж мэдсэн юм бол?

Нийт 12 асуултад хэрхэн хариулснаа үнэлж дүгнэснээр тухайн байгууллага авьяастай, ур чадвартай ажилтныг татах, авч үлдэх тал дээр ямархуу түвшинд байгаа гэдгээ олж мэдэх боломжтой. Эдгээр асуулт нь бүхэлдээ хариулт болж чадахгүй ч голлох элементүүдийг илрүүлэн гаргаж ирдэг байна. Тэдгээр асуулт бол:

 • Компани надад ямар Do I know what is expected of me at work?
 • Ажлаа бүрэн, гүйцэд хийхэд шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмж надад байна уу?
 • Хамгийн сайн чаддаг зүйлээ хийх боломж надад гарч байна уу?
 • Сайн ажилласныхаа төлөө сүүлийн 7 хоногт би үнэлүүлж эсвэл магтуулсан уу?
 • Дарга эсвэл хамтрагч маань намайг хүнийх нь хувьд ойлгож үнэлдэг үү?
 • Өөрийгөө хөгжүүлэхийг минь дэмждэг хүн ажил дээр бий юу?
 • Ажил дээр миний үзэл бодлыг үнэлж үздэг үү?
 • Компанийн эрхэм зорилго/зорилт нь намайг ажлаа чухал гэж үзэхэд нөлөөлж байна уу?
 • Хамт ажиллагсад маань ажлаа чанартай хийх эрмэлзэлтэй юу?
 • Ажил дээрээ би найзтай юу?
 • Сүүлийн 6 сард ажил дээрээ ахиц гаргаж буй талаараа би хэн нэгэнтэй ярилцсан уу?
 • Сурч, өсөж хөгжих боломж ажил дээр гарч ирж байна уу?

Эдгээр 12 асуултыг авч үзсэнээр танай байгууллага чадварлаг ажилтнаа авч үлдэх стратегидаа төвлөрөх мөн шинэчлэх хангалттай суурьтай болно. Гэхдээ энэ бол номын эхний 30 хуудсанд дурдагдсан зүйлс. Бакинхем, Коффман өөр олон сэдвийг хөндсөн. Цааш уншицгаая.

Хичээл 2: Бүх уул руу авир

Өмнө дурдсан 12 сорилтыг нэг амьсгаагаар шийдвэрлэж чадна гэж Бакинхем, Коффман хоёр өгүүлдэггүй. Тэд 12 асуултад тохирсон зөв хариулт бий болгох явцыг ууланд авирахтай, компанийн эдгээр асуултыг хариултыг олох үйл явцыг аялалтай тус тус зүйрлэжээ.

Эхний үе бол Үндсэн отог бөгөөд тухайн компанид ажилласнаар өөрсдөд нь ямар хүлээлт тавьж буйг ажилтнууд ойлгоход тусална. Бид юу хийх ёстой вэ? Бид ямар хэмжээний цалин авах вэ? Өрөө, ширээ, компьютероор компани хангах уу? Ажилтнууд ерөнхийдөө "Би юутай болох вэ" гэж асуух замаар эхний хоёр асуултын чиглэлийг гаргаад ирдэг.

Хоёрдугаар үе бол Отог 1 юм. Үүрэгт ажилдаа орсон ажилтан өөр асуулт асууж эхэлдэг. Би сайн ажиллаж байна уу, амжилт гаргаж чадах үүрэгт ажилдаа очсон уу, амжилтыг маань бусад хүмүүс анзаарч байна уу, бусад хүмүүс өөрийг нь улам сайн ажиллахад туслах уу гэх мэт. Тэд өөрсдийнхөө хувь нэмэрт илүү анхаарч эхэлнэ.

Эдгээр нь 3, 4, 5, 6-р асуултад хамаарна. Дараагийнх нь Отог 2. Энэ үед харилцан хамаарлын тухай яригдана. Тэд компанидаа оруулж буй хувь нэмрээ ойлгосон боловч энэ нь компанид тус болж байна уу гэж бодож эхэлнэ. Хамт ажиллаж буй хүмүүс нь мөн адил хичээл зүтгэлтэй байна уу? Компани урт хугацаандаа биднийг дэмжиж чадах уу, эсвэл өөр ажилд орох уу? Асуулт 7, 8, 9, 10-ийн талаар дурдлаа.

Отог 3 гарч ирснээр уулын оргил харагдаж эхэлнэ. Ийм үе шатанд багийн ажиллагаа чухал бөгөөд бүгд нэг зорилгын төлөө нэг чиглэлд хамтдаа хичээнэ. Улмаар өөрийн болон компанийн хөгжилд тулгуурласан өсөлтийг бий болгож, инновац хийнэ.

Ингээд сүүлийн 11, 12-р асуултыг авч үзлээ. Бүх 12 асуултад эерэг зөв хариулт өгч чадвал уулын оргилд гарлаа гэсэн үг. Байгууллага юунд төвлөрөхөө мэдэж, ажилтнууд нь амжилтын амтыг, ажил дээрээ "ид формтой" байж, компанийнхаа нэг хэсэг гэдгээ мэдэрнэ. Тэгвэл ийм мэдрэмжийг сайн менежер хэрхэн бий болгох вэ? Бакинхем, Коффманы үзэж буйгаар үүнд дөрвөн ур чадвар, дүрмийг өөрчлөгч дөрвөн үйлдэл хэрэгтэй ажээ.

Хичээл 3: Арга #1: Чадварыг сонго

Менежерийн хэвшсэн ойлголтоор бол шинэ ажилтан авахдаа туршлага, ухаан, шийдэмгийн байдалд нь тулгуурлан сонголтоо хийх ёстой. Бакинхем, Коффман харин ЭНЭ ДҮРМИЙГ ЗӨРЧ! гэдэг. Сайн менежерүүд ур чадвар, авьяасыг сонгодог аж.

Шилдэг менежерүүд ур чадварын талаарх түгээмэл тодорхойлолттой санал нийлдэггүй. Тэдний бодлоор ур чадвар гэдэг бол бодлын давтагддаг хэв маяг, мөн бүтээлчээр ашиглаж болох мэдрэмж эсвэл зан характер байдаг. Зөв ур чадвар нь нэн чухал, туршлага, тархины ажиллагаа, хүсэл зоригоос ч чухал ажээ. Ур чадвартай хүнийг амжилтад хүргэхийн тулд тордох ёстой.

Ур чадвар, мэдлэгийг амархан зааж өгч болно. Авьяасыг харин болохгүй. Ур чадвар бол үүрэгт ажлын хувьд хийх ёстой зүйлсийн жагсаалт мөн. Үүнийг нэг хүнээс нөгөөд нь зааж сургаж өгч болдог.

Авьяасыг Бакинхем, Коффман гурван төрөлд хуваажээ. Өсөн дэвжих авьяастан буюу "яагаад" гэдэг хүн. тэдний хувьд яагаад ажлаа хийх, яагаад ийм хүн болсон нь чухал. Сэтгэгч авьяастан буюу "яаж" гэдэг хүн. Тэдэнд хэрхэн сэтгэх, шийдвэр, үнэ цэнээ хэрхэн рациональ болгох нь чухал. Хамаатуулагч авьяастны хувьд хэнд итгэх, хэнтэй зөрөлдөх, хэнийг үл тоох зэрэг нь чухал.

Менежерүүд ямар авьяастныг хүсэж буйгаа мэддэг байх шаардлагатай. Ажилтан сонгох цаг ирэхэд албан тушаал, тодорхойлолтоос нь давж харах хэрэгтэй. Манай шаардлагад аль авьяастан нь илүү тохирох вэ? Бид хүсэл эрмэлзлийг хайж байгаа бол өсөн дэвжих авьяастныг онилох ёстой. Логиктой хүн хайж байна уу? Тэгвэл сэтгэгч авьяастан яг тохирно. Бид мундаг харилцдаг хүнийг хайж байгаа бол хамаатуулагч авьяастай хүнийг сонгох хэрэгтэй.

Тухайн хүн танай байгууллагын соёлд хэрхэн нийцэх талаар бодох ёстой. Компани бүрд ялгаатай авьяастнууд хэрэгтэй. Мөн одоо ажиллаж буй багийнхнаа бодолцох хэрэгтэй. Авьяастнуудыг яаж хослуулах вэ, хаана авьяаслаг хүн дутагдаж байна вэ гэх мэтчилэн.

Энэ нь мэдээж амар ажил биш. Авьяастныг олж таних нь өөрөө авьяас шаардсан ажил. Энэ тал дээр тусламж болгох зорилгоор Бакинхем, Коффман дээр дурдсан авьяастны гурван төрөл тус бүртэй холбоотой нэгэн чухал хүчин зүйлийг тодорхойлоод түүнд тулгуурлан сонголтоо хийхийг зөвлөжээ. Аль алийг нь хослуулсан авьяастныг олж нээхийн тулд ярилцлагын техникээ шинэчлэх шаардлагатай.

Хичээл 4: Арга #2: Тохирох үр дүнг тодорхойл

Тухайн ажилтнаас ямар үр дүнг хүлээх вэ гэдгээ тодорхойлохын тулд эхлээд зөв алхмуудыг бий болгох хэрэгтэй гэж менежерийн уламжлалт дүрэмд заасан байдаг. Энэ дүрмийг ч мөн зөрч. Шилдэг менежерүүд харин зөв үр дүнг тодорхойлдог.

Байдлыг хянаж байгаа гэж менежерүүд боддог ч тийм биш юм. Ажилтнууд буюу бидэнд ажлаа тайлагнадаг хүмүүс илүү их хяналттай байдаг. Тэд л эцсийн эцэст юу хийх вэ, хэрхэн хийх вэ гэдгээ шийддэг. Тэгэхээр менежерүүд хэрхэн гүйцэтгэл, чиглэлийг тодорхойлох вэ?

Шилдэг менежерүүд үр дүнг буюу юу болох ёстойг тодорхойлоод үүнийхээ дараа хэрхэн тэрхүү үр дүнд хүрэхээ шийдэх боломжийг ажилтнууддаа олгодог гэж Бакинхем, Коффман өгүүлжээ. Ажлаа хэрхэн гүйцэтгэхийг сонгосноор тэд үр дүнг нь хариуцах ёстой болж ирдэг.

Ажилтнууддаа хариуцлагыг үүрүүлснээр бид бүхнээ алдаж, тавиад тууна гэсэн үг биш. Энэ тал дээр дагаж мөрдөх ёстой "Дүрэм"-ийг Бакинхем, Коффман номдоо дурдсан нь бий:

Дүрэм 1: Эрсдэл бүү гарга. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа зөв, аюулгүй ажиллах зорилгоор зарим тодорхой алхмыг заавал дагаж мөрддөг байх ёстой.

Дүрэм 2: Стандарт чухал. Тэдгээр алхам нь компанийн эсвэл салбарын стандартын нэг эхсэг бол ажилтнууд тэдгээрийг заавал дагаж мөрдөх хэрэгтэй.

Дүрэм 3: Итгэл үнэмшил нь гол санааг алдагдуулж болохгүй. Зорьж буй үр дүнд саад болохгүй тохиолдолд л шаардлагатай алхмууд нь үр дүнгээ өгөх юм.м

Дүрэм 4: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг бий болгодог алхмууд гэж үгүй. Шаардлагатай алхмууд нь зөвхөн сэтгэл ханамжгүй байдлаас л сэргийлэх зорилготой юм. Тэдгээр алхам нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг үүсгэх боломжгүй.

Эдгээр дүрэм нь үр дүнд төвлөрч ажиллах ерөнхий бүтцийг бий болгоно. Зорьж буй үр дүндээ хүрэхийн тулд юуг хэвээр үлдээх, юуг өөрчлөх ёстойг эдгээр дүрэм тодорхойлж өгөх юм.

Хичээл 5: Арга #3: Давуу талдаа төвлөр

Тухайн ажилтныг идэвхжүүлэхдээ сул талаа олж харж, даван гарахад нь туслах ёстой гэж менежерийн уламжлалт дүрэмд дурддаг. Энэ дүрмийг зөрч. Сайн менежерүүд ажилтнуудынхаа давуу талд нь анхаардаг.

Сайн менежерүүд ажилтныхаа сул талыг засахыг хичээдэггүй. Сайн менежерүүд хувь хүн бүрийн онцлог авьяасыг олж харж, улмаар авьяасынх нь бий болгож чадах давуу талд фокуслаж, сул талыг нь орхидог. Шилдэг менежерүүд байгууллагын бүтцэд бус ажилтнуудынхаа давуу талд тулгуурлан үүрэгт ажлыг нь хуваарилдаг юм.

Өөрөөр хэлбэл тухайн ажилтан хийж чадах зүйлдээ л төвлөрнө гэсэн үг. Хэрэв та шилдэг менежер болохыг хүсэж байгаа бол ажилтантайгаа "давуу талыг нь нээх"-ээр илэн далангүй ярилцах хэрэгтэй. Нүүр нүүрээ харж суугаад "Боб, чи үгтэй ажиллахдаа сайн, тиймээс чамайг маркетингийн копирайтер болгомоор байна" гэж ярилцах ёстой юм.

Өөртэй чинь хүмүүс яаж харилцахыг хүсэж байна, түүн шигээ хүмүүстэй харилц. Бид эл зааврыг маш олон удаа сонссон. Шилдэг менежерүүд үүнийг авч хэрэгсдэггүй. Энэ үгийн цаана дуулгавартай байдал нуугдаж буйг тэд анзаардаг. Хүн бүрийг адилхан болгох гэсэн мэт. Мөн би бүхнийг мэднэ гэсэн санаа ч агуулагдаж байдаг. Гэтэл бид тухайн хүний ажлыг өөрсдөөс нь илүү мэдэх бил үү? Үгүй л болов уу.

Шилдэг менежерүүд ажилтнуудаа тэдний хүсэж буйгаар нь харилцаж чаддаг. Шилдэг менежер ажилтантайгаа ярилцахдаа засаж эсвэл залруулахыг бус харин ч тэр хүнд л заяагдсан авьяасыг нь улам нээж, хөгжүүлэх аргыг хайдаг юм. Тухайн хүний онцлогийг тодруулж, улам төгс төгөлдөржүүлэхийг хичээдэг. Тэднийг сатаарлаас зайлсхийж, давуу талдаа анхаарч ажиллахад нь туслах арга замыг шилдэг менежерүүд хайдаг билээ.

Хичээл 6: Арга #4: Тохирох ажлыг ол

Тухайн ажилтныг хөгжүүлэхийн тулд тэднийг суралцах, улмаар албан тушаал ахихад нь туслах ёстой гэж менежерийн уламжлалт дүрэмд дурддаг. Энэ дүрмийг зөрч. Шилдэг менежерүүд яг тохирох албан тушаалдаа суухад нь тусалдаг юм.

Ажилтан хэзээ нэгэн цагт менежерээсээ "Цаашид би яах вэ? Юу хийх ёстой вэ?" гэж асууна. Шилдэг менежерүүд ажилтандаа хамгийн сайн хийж чадах зүйлээ улам гүнзгийрүүлж чадах албан тушаалыг олоход нь тусалдаг. Байгууллагын бүтцэд гарсан сул албан тушаалыг бөглөхийн тулд менежер хүн ажилтнаа албан тушаал дэвшүүлдэггүй байх ёстой. Сайн ажилтан ихэнхдээ сайн удирдагч болж чаддаггүй.

Шилдэг менежерүүд зөвлөгөө өгөхдөө сайн байдаг. Тэд жил тутмын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд даатгаад орхидоггүй. харин ч тэд хүмүүсийнхээ сул талыг олж гаргах илүү дээр арга замыг цаг үргэлж эрэлхийлж учир зөвлөж байдаг юм. Үүний үр дүнд шилдэг менежерүүд дараагийн боломж хаанаас гарч ирэхийг мэдэж байдаг.

Тэдний үүрэг бол ажилтнуудаа нэг албан тушаалд нь хадах замаар байгууллагаа хамгаалахад оршдоггүй. Харин ч тэд шилдгүүдээ улам сайжруулахыг чармайдаг юм. Шилдэг менежер нь ажилтнаа зөв зам дээр гаргаж өгөөд замд нь саад болохгүйг хичээдэг байна.

Ингээд та бүхэнд илүү сайн баг бүрдүүлэх, маш олон дүрмийг зөрчих 12 асуулт, таван түвшин, дөрвөн аргыг танилцууллаа.

0 Хуваалцсан
Хариу үлдээх