Спринт

Sprint
Зохиолч Кнапп, Зерацки, Ковиц нарын адилаар танд ч гэсэн бүтээмжээ сайжруулах хүсэл төрдөг биз ээ. Бид үйлдлүүдээ хянах, ямарваа ажлыг хийх хамгийн зөв цагийг тодорхойлох, бүтээлч байх “онгод орсон” үеэ мэдэх, хийх ажлын жагсаалт гаргах тоолж баршгүй олон аргыг судалсан байдаг.

Багуудаас бүрдсэн баг

Team of Teams
XXI зууныг ойлгож мэдрэхийн тулд сэтгэлгээний шинэ моделийг хэрэглэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна.

Хамгийн чухлыг хэмж

Measure What Matters
Соёл бол “багц үнэ цэн, итгэл үнэмшил мөн компанийн ажиллах арга барилд дассан байх”-ыг хэлж байгаа юм.

Ангалыг хөндлөн гарахуй

Crossing The Chasm
Технологийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад олон зүйлийг авч үзэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь Эхэлж хэрэглэгчдээс Анхдагч олонх руу шилжих стратеги бөгөөд энэ нь таныг зах зээл дэх бараг бүх хүнээс өөрөөр сэтгэхийг шаардана.